Hujšanje koktajl v NSN

hitro učinkovito hranljivo dieto

NSN(2, 8): Kalkulačka na výpočet najmenšieho spoločného násobku viacerých čísel. NSN kalkulátor.

Riešené príklady na spoločný deliteľ a násobok (NSN a NSD). MATEMATIKA na ZŠ > RIEŠENÉ PRÍKLADY z matematiky > MATEMATIKA - riešené príklady .

prehrana skuta in sadje, za kako dolgo lahko sedi na njem

5. máj 2013 Označuje sa napríklad nsn15,25 alebo nsn(15,25). Ž: a) Mám určiť najmenší spoločný násobok nsn(72,96) a najväčší spoločný deliteľ.